FAQs

SOCIS

Cal ser soci d’AIDA per poder participar en el concurs “Hommage à trois”

No.

Cal ser major d’edat per poder concórrer-hi?

Sí.

Quins són els drets dels socis?

Poder adquirir obra gràfica a preus especials. Assistir a qualsevol activitat [co]organitzada per AIDA de manera gratuïta, preferent o amb descomptes especials.

QUOTES

S’ha de pagar, per ser soci d’AIDA? i S’ha de cotitzar per cada obra presentada?

Contra el COVID-19: els artistes no paguen quotes.

OBRES A CONCURS

S’hi poden presentar fotografies?

Sí, perquè és un concurs d’obra gràfica en el sentit més ampli.

S’hi poden presentar dibuixos i obres úniques?

No, perquè no és un concurs d’obres originals.

Les fotografies han de ser signades?

No cal; tot i que, si ho vol l’artista, poden ser marcades al verso amb un segell identificatiu propi.

Què entenem per categories?

Cada categoria equival a un dels escriptors homenatjats, com es pot llegir en el PREÀMBUL: “S’atorgaran tres premis per cada categoria (F. Hölderlin, A. Brontë i G. Rodari)”.

A quantes categories s’hi pot participar?

Com assenyalem al PREÀMBUL: “… els artistes podran optar a premi en qualsevol de les tres categories (F. Hölderlin, A. Brontë o G. Rodari).”

Quantes obres s’hi poden presentar?

Com remarquem en el PREÀMBUL: “Sempre que les obres siguin diferents, els artistes podran […] presentar-hi tantes com vulguin.”

DOSSIERS LITERARIS

Les obres han de ser inspirades en els textos dels dossiers literaris?

No. Com assenyalem en el PREÀMBUL, els textos dels DOSSIERS LITERARIS de o sobre les figures homenatjades només serveixen d’orientació i inspiració.

MESURES DE LES OBRES

Quines han de ser les mesures de la imatge?

L'opció és lliure, però no poden ser a marge perdut; és a dir, que les mides de la imatge (inclosos segells secs, petjada, remarques…) han de respectar les del suport-paper: “Mida de la imatge, preceptivament en paper de format màxim Din A4 (210 x 297mm / 8.3 x 11.7 in).” (BASES, punt 2c).

Quant ha de mesurar el paper?

Obligatòriament de format màxim Din A4: “Mida de la imatge, preceptivament en paper de format màxim Din A4 (210 x 297mm / 8.3 x 11.7 in).” (BASES, punt 2c).

ENVIAMENTS

Es poden enviar totes les obres en un sol paquet?

Sí.

PREMIS

Quins són els premis?

Es repartiran 3.000€ entre els tres primers premis de cada categoria: 1.000€ per al primer premi de Friedrich Hölderlin, 1.000€ per al primer d’Anne Brontë i 1.000€ més per al primer de Gianni Rodari. D’altra banda, les obres premiades i les mencionades participaran en les mostres previstes i podran ser posades a la venda en les galeries on s’exposin; igualment s'integraran en el Patrimoni Cultural de Catalunya que es conserva a la Biblioteca Nacional de Catalunya. (PREÀMBUL i BASES, punts 9 i 10).

Els premis són econòmics o honorífics?

Els tres primers premis de cada categoria tindran una dotació econòmica de 1.000€ cadascun; en total, es repartiran 3.000€. La resta de premis, en canvi, seran honorífics. (PREÀMBUL).

COPYRIGHTS

Com es concerten els drets de reproducció i els d’autor?

Com indiquem en el punt 11 de les BASES, els de reproducció hauran de ser cedits a AIDA (per l’edició del catàleg, la promoció en xarxes socials, la publicitat per a la venda, etc.), mentre que els drets d’autor són propietat exclusiva dels artistes: “AIDA es reserva el dret de reproduir i exhibir les obres rebudes amb finalitats culturals o de difusió. Els drets d’autor continuaran essent propietat dels artistes.”

A què es refereixen els drets d’imatge?

Només afecten les fotografies, perquè, en aquest cas, si hi apareixen persones retratades, s’han de respectar els seus drets. Per això informem que “En el cas de les fotografies, la responsabilitat dels drets d’imatge de les persones retratades és de l’artista fotògraf, no d’AIDA.” (BASES, punt 12).

CATÀLEG

El catàleg serà imprès o digital?

El catàleg serà digital; com informem en el PREÂMBUL: “Es farà un catàleg en línia amb la digitalització de les obres seleccionades i guardonades, que serà permanentment consultable en el lloc web d’AIDA.”

CERTIFICATS

AIDA dispensa certificats?

Només emetrem certificats per a les obres premiades i mencionades i, si es demana expressament, a la resta de participants seleccionats.

S’atorguen certificats de donació?

Els certificats de donació de les obres d’art adjudicades a la Biblioteca Nacional de Catalunya, Barcelona, també es faran a petició de cada artista.

LLENGÜES DE COMUNICACIÓ

Es poden afegir més llengües als dossiers literaris?

En els dossiers literaris fem servir la llengua original (aquest any alemany, anglès i italià); l'anglès, com a interlingua; el català, que és la nostra, i l’espanyol, que és l’oficial a l’Estat espanyol. En qualsevol cas, si algun soci disposa de versions en la llengua que vulgui (francès, rus, holandès, japonès...), naturalment només dels textos integrats en el dossier, i ens les facilita, sempre que se citi l'autoria de la traducció i la font bibliogràfica, les publicarem amb molt de gust després de fer les comprovacions oportunes.